پروژه ها : اتوماسیون کلیدهای هوایی شبکه توزیع برق 20KV

نام پروژه : اتوماسیون کلیدهای هوایی شبکه توزیع برق 20KV

خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی  اتوماسیون کلیدهای هوایی شبکه توزیع برق 20KV
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1395
  • محل : بجنورد
  • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
  • وضعیت : تحویل دائم