پروژه ها : سیستم کنترل و اسکادا تاسيسات آبرساني منطقه شرق اصفهان و حومه

نام پروژه : سیستم کنترل و اسکادا تاسيسات آبرساني منطقه شرق اصفهان و حومه

خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات سیستم کنترل و اسکادا تاسيسات آبرساني منطقه شرق اصفهان و حومه
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1391
  • محل : اصفهان
  • کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
  • وضعیت : تحویل دائم