پروژه ها : تله متری و اسکادا تاسيسات آبرساني شهر اشکذر

نام پروژه : تله متری و اسکادا تاسيسات آبرساني شهر اشکذر

خريد، نصب و راه اندازي تله متری و اسکادا تاسيسات آبرساني شهر اشکذر
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1391
  • محل : اشکذر
  • کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان يزد
  • وضعیت : تحویل دائم