پروژه ها : تله متري شيرخانه هاي واقع بر خطوط آبرساني اصفهان

نام پروژه : تله متري شيرخانه هاي واقع بر خطوط آبرساني اصفهان

خريد، نصب و راه اندازي تله متري و کنترل از راه دور شيرخانه هاي واقع بر خطوط آبرساني اصفهان 
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1389
  • محل : جرقویه
  • کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
  • وضعیت : تحویل دائم