پروژه ها : سامانه تله متري و اسکادا شهر همدان

نام پروژه : سامانه تله متري و اسکادا شهر همدان

خريد، حمل، نصب و راه اندازي سامانه  تله متري و اسکادا شهر همدان
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1389
  • محل : همدان
  • کارفرما : شرکت آب و فاضلاب همدان
  • وضعیت : تحویل دائم