پروژه ها : اتوماسیون کلیدهای هوایی شبکه توزیع برق20 kv

نام پروژه : اتوماسیون کلیدهای هوایی شبکه توزیع برق20 kv

خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی  اتوماسیون کلیدهای هوایی شبکه توزیع برق20 kv
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1388
  • محل : مشهد
  • کارفرما : شرکت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
  • وضعیت : تحویل دائم