پروژه ها : مانيتورينگ اسکادا و تله متري مجتمع مس سرچشمه

نام پروژه : مانيتورينگ اسکادا و تله متري مجتمع مس سرچشمه

طراحي، خريد، نصب و راه اندازي سيستم مانيتورينگ اسکادا  و تله متري مجتمع مس سرچشمه
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1388
  • محل : سرچشمه
  • کارفرما : تام ايران خودرو
  • وضعیت : تحویل دائم