پروژه ها : سيستم تله متري و کنترل چاهها و مخازن آب شهر ابرکوه

نام پروژه : سيستم تله متري و کنترل چاهها و مخازن آب شهر ابرکوه

طراحي، تهيه تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم تله متري و کنترل چاهها و مخازن آب شهر ابرکوه 
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1388
  • محل : ابرکوه
  • کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان يزد
  • وضعیت : تحویل دائم