پروژه ها : ايستگاه هاي پمپاژ آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

نام پروژه : ايستگاه هاي پمپاژ آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

تهيه، نصب و راه اندازي سيستم تله متري و مانيتورينگ  ايستگاه هاي پمپاژ آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1386
  • محل : زابل
  • کارفرما : شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان
  • وضعیت : تحویل دائم