پروژه ها : تله متري و مانيتورينگ مخازن 30000مترمکعبي شهر زاهدان

نام پروژه : تله متري و مانيتورينگ مخازن 30000مترمکعبي شهر زاهدان

تهيه و طراحي سيستم تله متري و مانيتورينگ  مخازن 30000مترمکعبي شهر زاهدان
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1385
  • محل : زاهدان
  • کارفرما : شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان
  • وضعیت : تحویل دائم