پروژه ها : اتوماسیون پست توزیع برق 20KV

نام پروژه : اتوماسیون پست توزیع برق 20KV

  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1397
  • محل : بجنورد
  • کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
  • وضعیت : درحال انجام